Zlecenia przez internet - FUJIEXPRESS FOTOPIETURA

Login

Regulamin

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem reguluje zakres praw
i obowiązków Zleceniodawców.

2
Zleceniobiorcą jest Firma FUJIEXPRESS FOTOPIETURA z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Wierzbięcice 44 zwanej dalej Firmą.

3
Strona internetowa, jej treść oraz umieszczone na niej zdjęcia są własnością Firmy
lub Firma posiada prawo do ich publikowania od ich właścicieli.

4
Program do wysyłki zdjęć jest wykonany na zlecenie Firmy i nie może być wykorzystany dla innych celów niż składanie zleceń przez Zleceniodawcę.

5
Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba Firmy, jej filie lub inne przedsiębiorstwo, które wykonuje usługi na zlecenie Firmy.

6
Firma przyjmuje, że Zleceniodawca ma pełne prawa
do dostarczonych materiałów i nośników.

7
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Firmie za zlecone usługi lub zakupiony towar kwotę, jaka figuruje w cenniku Firmy na dzień złożenia zlecenia.

8
Firma jest płatnikiem VAT. Każdy Zleceniodawca otrzymuje paragon
lub na jego podstawie Fakturę VAT.

9
Firma przyjmuje płatności gotówkowe, przedpłaty gotówkowe, płatności kartami płatniczymi, kredytowymi określonych na drzwiach wejściowych danej placówki Firmy. Płatność przelewem dozwolona jest wobec Zleceniodawców, którzy mają podpisaną umowę z Firmą lub jako przedpłata do zlecenia oraz za pobraniem pocztowym.

10
W przypadku gdy usługa nie jest wyszczególniona w cenniku Firmy, to zlecenie jest indywidualnie wyceniane a Zleceniodawca umawia się na wartość zlecenia z osobą przyjmującą zamówienie.

11
W przypadku gdy zamówienie następuje drogą elektroniczną, a usługa nie jest wyceniona w cenniku na stronie Firmy, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za zlecenie indywidualne, kwoty przedstawionej w wiadomości zwrotnej.

12
Zlecenie z wyceną usługi indywidualnej realizowane jest dopiero po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę wartości i terminu zamówienia.

13
Zlecenia zamówione i wycenione w cenniku Firmy na stronie WWW, będą wykonywane bez konieczności potwierdzania zamówienia w podanym terminie w wiadomości zwrotnej.

14
Brak podanego formatu w zleceniu złożonym drogą elektroniczną jest równoznaczne z wybraniem formatu domyślnego, którym jest format normalny (10x15) z połyskiem.

15
Firma może nie przystąpić do wykonania zlecenia i opowiedzieć na zamówienie drogą elektroniczną z zapytaniem o sposób realizacji zamówienia.

16
Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji ze złożonego zlecenia, jeżeli jego rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem jego realizacji. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie późniejszym, to Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kwoty rozpoczętego zamówienia. Kwota ta nie może przekraczać całkowitej kwoty zamówienia.

17
Sposób dopasowania dostarczonego materiału do wybranego formatu, w przypadku gdy nie jest ono określone przez Zleceniodawcę, należy do Firmy. Najczęściej stosowany sposób, to dopasowanie do formatu przez kadrowanie. Wybrany sposób nie podlega reklamacji.

18
Miejsce odbioru Zleceniodawca może wybrać dowolnie. Może to być siedziba Firmy, filia lub wysyłka Pocztą Polską za pobraniem lub z przedpłatą na konto.
Wysyłka jest odpłatna.

19
Termin realizacji zlecenia jest określony przez Firmę. Standardowe zlecenia realizowane są w nie krótszym terminie niż jedna godzina, a nie dłuższym niż na następny dzień roboczy, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. W przypadku zleceń składanych drogą elektroniczną, moment otrzymania i odczytu zamówienia stanowi godzinę złożenia zamówienia.

20
Każdy Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji
po uregulowaniu pełnej kwoty zamówienia.
Reklamacji nie podlega termin i sposób realizacji zamówienia nie zależny od Firmy.

21
Firma udziela rabatów na Karty Stałego Klienta firmy FUJIEXPRESS FOTOPIETURA na usługi w minimalnym wysokości 10%. Możliwe jest udzielenie większego rabatu. Warunkiem uzyskania rabatu jest jej okazanie najpóźniej przed odbiorem zlecenia
i wystawieniu paragonu lub Faktury VAT.

22
Rabaty udzielane są także, wobec posiadaczy innych, aktualnych kart rabatowych, z którymi Firma ma podpisaną umowę. Rabat udzielany jest przy płatnościach gotówkowych większych od 20 zł. W przypadku kart rabatowych, na których zbierane są punkty, Zleceniodawca wybiera pomiędzy rabatem a punktami za tę usługę.

23
Wszystkie promocje ograniczone są terminem i się nie łączą z innymi promocjami oraz rabatami. Zlecenie by było uznane w ramach promocji, musi być odebrane i zapłacone przed końcem promocji

24
Firma określa minimalną kwotę zlecenia w cenniku firmy.

© 2016 FUJIEXPRESS FOTOPIETURA

Powered by diPhoto.eu