Dostosowanie zdjęć

Zdjęcia zostaną przed wykonaniem odbitek dostosowane do proporcji papieru (wykadrowane).

Aplikacja umożliwia wybór trzech sposobów dostosowania: Całe Zdjęcie, Wypełniony Papier i Biała Ramka.

Całe zdjęcie

Zdjęcie nie jest kadrowane. Jest wstawiane na papier w całości bez żadnych obcięć i centrowane względem papieru.

Przy takim dostosowaniu, jeśli proporcje wymiarów zdjęcia są inne niż proporcje papieru, nie cały papier będzie wypełniony zdjęciem. W konsekwencji pojawią się białe paski po bokach zdjęcia lub nad i pod zdjęciem.

Wypełniony papier

Zdjęcie jest kadrowane jeśli proporcje jego wymiarów są inne niż proporcje papieru. Wycianany ze zdjęcia kadr ma proporcje takie jak papier by po wstawieniu na papier całkowicie go wypełnić.

Przy takim dostosowaniu, jeśli proporcje wymiarów zdjęcia są inne niż proporcje papieru, obszary leżące przy brzegach zdjęcia zostaną "obcięte".

Na obrazku "odcinane" fragmenty zdjęcia są wyszarzone, a linie obcięcia są pokazane jako czerowne kreski.

Biała ramka

Zdjęcie jest kadrowane jeśli proporcje jego wymiarów są inne niż proporcje obszaru nadruku na papierze. Wycianany ze zdjęcia kadr ma proporcje takie jak obszar nadruku by całkowicie go wypełnić.

Przy takim dostosowaniu, jeśli proporcje wymiarów zdjęcia są inne niż proporcje obszaru nadruku, obszary leżące przy brzegach zdjęcia zostaną "obcięte".